Χαλκός

Ιδιότητες

Ο χαλκός παράγεται κυρίως σε μορφή φύλλων ή ρολών. Στις συνήθεις κατασκευές χρησιμοποιείται η κατηγορία DHP σε ημίσκληρη κατάσταση με πλάτος ρολών 100cm και πάχος 0,6 ή 0,7mm ή σε φύλλα πλάτους 100cm και μήκους 200cm που μπορούν να υποδιαιρεθούν χωρίς απώλειες υλικού σε μικρότερα φύλλα 100/50cm. Στο εμπόριο διατίθενται και άλλα πλάτη ρολών (50 ή 67cm). Ανάλογα με την επεξεργασία που έχει υποστεί, ο χαλκός παράγεται σε σκληρή, ημίσκληρη ή μαλακή κατάσταση (ή κατηγορίες F30 και μεγαλύτερες, κατηγορίες F22, κατηγορίες F20 αντίστοιχα).

Φυσικές Ιδιότητες
Χημικό σύμβολο Cu
Ειδικό βάρος 8.93 g/cm³
Συντελεστής θερμικής διαστολής 0.0168 °C
Σημείο τήξης 1083°C
Θερμική αγωγιμότητα 330 w/m/k
Περιεκτικότητα καθαρού χαλκού 99.90%
Συμπεριφορά στην διάβρωση

Η συμπεριφορά του χαλκού στην επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων ή άλλων υλικών που μπορούν να προκαλέσουν είναι γενικά πολύ καλή.
Ατμοσφαιρική έκθεση

  • Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις περισσότερες συνθήκες έκθεσης.
  • Αέρια από καπνό και καπνός μπορούν να επιδράσουν μόνο κάτω από ιδιαίτερα επιβαρυμένες συνθήκες  έκθεσης.
Τύπος ατμόσφαιρας Μείωση πάχους σε mm ανά έτος
Ξηρό κλίμα 0.00008
Αγροτικό κλίμα 0.00036
Τροπικό κλίμα 0.00051
Βιομηχανικό κλίμα 0.00132
Παραθαλάσσιο κλίμα 0.00142
Επαφή με άλλα οικοδομικά υλικά
  • Έχει εξαιρετική αντοχή κατά την επαφή με τα περισσότερα οικοδομικά υλικά με εξαίρεση την αμμωνία (περιέχεται σε ορισμένους τύπους αφροσκυροδεμάτων ή οργανικά οξέα).

Νερό

  • Παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση σε όλες τις περιπτώσεις. Στις κατασκευές εξωτερικών χώρων μπορεί να προκληθούν προσβολές όταν το νερό γίνεται όξινο από οργανικά αίτια και έρχεται σε επαφή με τα χάλκινα στοιχεία.
  • Έχει μικρή αντοχή σε μαλακά ύδατα που περιέχουν σημαντικές ποσότητες διαλυτού διοξειδίου του άνθρακα.

Άλλα μέταλλα

  • Η αντοχή του σε επαφή με τα περισσότερα από τα γνωστά μέταλλα και κράματα είναι μεγάλη. Στις κατασκευές συνίσταται ο διαχωρισμός των υλικών με κατάλληλες στρώσεις.
  • Η σημαντική διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού ανάμεσα στο χαλκό και άλλα μέταλλα, κυρίως ψευδάργυρο και αλουμίνιο, δημιουργεί κινδύνους διάβρωσης σε περίπτωση επαφής τους, ιδιαίτερα σε παρουσία υδατούχων διαλυμάτων. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται ο διαχωρισμός τους με παρεμβολή κατάλληλων υλικών όπως: ελαστικές μεμβράνες, ελαστικά ή συνθετικά παρεμβύσματα, υαλοϋφάσματα, συνθετικά φύλλα ανθεκτικά στη γήρανση.