Στήριγμα σωλήνα Ø 80

Στήριγμα σωλήνα Ø 80.
Προϊόν διαθέσιμο σε χαλκό και τιτανιούχο ψευδάργυρο.