Μούφα σωλήνα Ø 80

Μούφα σωλήνα Ø 80.

Προϊόν διαθέσιμο σε χαλκό και τιτανιούχο ψευδάργυρο.