Καμπύλη 72°, Ø 80 κολλητή

Καμπύλη 72°, Ø 80 κολλητή

Προϊόν διαθέσιμο σε χαλκό και τιτανιούχο ψευδάργυρο.