Απορροή τύπου Α Ø 80

Απορροή τύπου Α Ø 80
Σε περίπτωση επικλινούς σκεπής όπου η συλλογή υδάτων πραγματοποιείται απευθείας στην απορροή, χωρίς την παρουσία οριζόντιας υδρορροής.
Προϊόν διαθέσιμο σε χαλκό και τιτανιούχο ψευδάργυρο.