Απορροή τύπου Β Ø 80

Απορροή τύπου Β Ø 80.
Σύνδεσμος οριζόντιας υδρορροής με τον κάθετο σωλήνα.
Προϊόν διαθέσιμο σε χαλκό και τιτανιούχο ψευδάργυρο.