Γωνία υδρορροής εξωτερική 90° χυτή

Γωνία υδρορροής εξωτερική 90° χυτή.
Προϊόν διαθέσιμο σε χαλκό και τιτανιούχο ψευδάργυρο.