Εξωτερικό καπάκι υδρορροής

Εξωτερικό καπάκι υδρορροής.
Προϊόν διαθέσιμο σε χαλκό και τιτανιούχο ψευδάργυρο.