Διπλοκάμπυλο Ø 80 (Καμπύλη τύπου Σίγμα)

Διπλοκάμπυλο Ø 80 (Καμπύλη τύπου Σίγμα).

Προϊόν διαθέσιμο σε χαλκό και τιτανιούχο ψευδάργυρο.