Σχάρα απορροής Ø 80

Σχάρα απορροής Ø 80.
Προϊόν διαθέσιμο σε χαλκό και τιτανιούχο ψευδάργυρο.