Εμπόριο σιτών και υδρορροών - Insect screen fabrics and rainwater systems
Εμπόριο σιτών και υδρορροών - Insect screen fabrics and rainwater systems
Εμπόριο σιτών και υδρορροών - Insect screen fabrics and rainwater systems
Εμπόριο σιτών και υδρορροών - Insect screen fabrics and rainwater systems
Previous Next

SCREENAL supplies insect screen protection fabrics of excellent quality. Moreover the company supplies complete rainwater systems.

The fabrics are delivered in rolls and are appropriate for every application.

Depending the demand the options to choose are between the following materials:
Fiberglass mesh, Pet Polyester mesh (in case pets are present), Aluminium mesh,
Stainless steel mesh & others in a variety of dimensions and colors.